KONTO BANKOWE DLA DWOJGA

przez | 25 maja 2019

KONTO BANKOWE DLA DWOJGA

Posiadanie wspólnego konta bankowego staje się w naszym kraju coraz bardziej popularne. Czy takie rozwiązanie jest możliwe tylko dla małżeństw, czy mogą z niego korzystać również pary bez ślubu?

Jakie są największe wady i zalety wspólnego konta? Na te oraz inne ważne pytania, odpowiemy w tym artykule. 

Wspólne konto bankowe – dla kogo?

Na początek rozwiejmy wszelkie wątpliwości – wspólne konto w banku mogą prowadzić dowolni współwłaściciele.

Możliwa jest więc sytuacja, w której konto wspólne będziemy mieć razem z rodzicem, siostrą / bratem, krewnym, przyjacielem czy z osobą, z którą prowadzimy wspólne gospodarstwo.

Wymogiem jest tylko to, aby taka osoba posiadała pełną zdolność do czynności prawnych. Ten warunek wyklucza zatem osoby niepełnoletnie oraz ubezwłasnowolnione.

Ponadto, posiadacze takiego rachunku muszą być rezydentami podatkowymi tego samego kraju.

Co ciekawe, niektóre banki oferują nawet opcję prowadzenia ROR-u dla 3 osób!

Jak więc widać, występuje tutaj spora dowolność w wyborze współwłaściciela. Tak więc, wspólne konto bankowe mogą prowadzić zarówno małżeństwa, pary bez ślubu jak i osoby zupełnie ze sobą niespokrewnione.

Konto bankowe dla dwojga – wady i zalety

Dlaczego pary decydują się na otwarcie wspólnego rachunku? Jakie korzyści daje jego posiadaczom takie rozwiązanie?

  • pomimo tego, iż rachunek nazywany jest wspólnym, daje dużą swobodę w indywidualnym dysponowaniu finansami każdemu ze współwłaścicielowi
  • posiadacze konta wspólnego mają nieograniczony i równy dostęp do zgromadzonych na rachunku środków (wpłaty/wypłaty, przelewy, itd.)
  • współwłaściciele ROR-u mogą dysponować osobnymi kartami kredytowymi i debetowymi
  • sprawniejsze zarządzanie i lepsza kontrola nad budżetem domowym – wszystkie wpływy i wydatki mogą być bardzo szybko analizowane (historia transakcji na koncie)
  • oszczędności – koszty prowadzenia jednego konta wspólnego, są zazwyczaj mniejsze niż posiadanie dwóch rachunków indywidualnych
  • większa wiarygodność i zdolność kredytowa – przy ewentualnym ubieganiu się o pożyczkę, bank zwróci uwagę na zsumowaną kwotę wpływów współwłaścicieli

Lista wad posiadania rachunku prowadzonego wspólnie jest zdecydowanie krótsza.

  • ponosimy odpowiedzialność za ewentualne długi współwłaściciela
  • w sytuacji, w której jeden ze współposiadaczy nieodpowiedzialnie wydaje wspólne pieniądze – niemiłą niespodzianką może okazać się wyciąg z konta na koniec miesiąca
  • chcąc wziąć kredyt online, w formularzu musimy wpisać tylko jednego wnioskodawcę (jego dane osobowe)

Wspólne konto bankowe a śmierć współwłaściciela

W sytuacji, w której jeden współposiadacz konta wspólnego umiera, bank gwarantuje zazwyczaj swobodny dostęp do środków drugiemu właścicielowi.

Aby jednak upewnić się, jakie procedury stosuje w takim przypadku dana instytucja, należy zapoznać się zapisami, zawartymi w umowie o prowadzenie rachunku.

Bywa bowiem tak, że niektóre banki mogą np. zablokować część środków na poczet ewentualnych roszczeń ze strony spadkobierców zmarłego współwłaściciela.

Zazwyczaj jest jednak tak, że po okazaniu aktu zgonu, wszystkie środki znajdujące się na koncie, przechodzą na własność żyjącego współposiadacza.

STATUS KONTA WSPÓLNEGO PO ŚMIERCI JEDNEGO ZE WSPÓŁPOSIADACZA

Po śmierci jednego ze współwłaścicieli, wspólne konto bankowe nie jest automatycznie przekształcane w rachunek indywidualny.

Z formalnego punktu widzenia – nadal jest rachunkiem dzielonym. Jeżeli chcemy prowadzić konto osobiste, musimy zamknąć obecny ROR i otworzyć nowy – indywidualny.

KONTO DLA DWOJGA A ROZDZIELNOŚĆ MAJĄTKOWA

Rozdzielność majątkowa nie jest przeszkodą do posiadania wspólnego konta w banku.

Taki rachunek może być bowiem prowadzony dla osób fizycznych, nie związanych ze sobą węzłem małżeńskim.

W sytuacji, w której konto dla dwojga jest prowadzone przez małżeństwo, posiadające wspólność ustawową – środki na nim zgromadzone również obejmuje wspólność ustawowa.

Podpisanie intercyzy powoduje ustanie wspólności ustawowej i przekształcenie jej na współwłasność ułamkową.

Jak i gdzie założyć konto bankowe dla dwojga?

Procedura zakładania wspólnego konta bankowego, nie różni się w zasadzie niczym od zakładania rachunku osobistego.

W większości przypadków trzeba będzie udać się do oddziału banku i przy asyście konsultanta, przejść cały proces otwierania ROR-u.

Niektóre banki ułatwiają tę czynność, ponieważ udostępniają założenie konta dla dwojga przez Internet.

Nie mniej jednak, w obu przypadkach będziemy potrzebować dokumentów potwierdzających tożsamość (dowód osobisty lub paszport).

Wspólne konto w banku

Wspólne konto w banku – podsumowanie

Czy prowadzenie wspólnego rachunku bankowego, to dobre rozwiązanie dla wszystkich?

Nie – na pewno nie jest to uniwersalne narzędzie finansowe i nie sprawdzi się w każdym przypadku.

Dlatego przed podjęciem takiej decyzji, należy starannie przemyśleć wszystkie „za” i „przeciw”.

Konto bankowe dla dwojga, to z pewnością opcja dla ludzi odpowiedzialnych i mających do siebie zaufanie.

W końcu finanse, to bardzo ważna sfera naszego życia.

Jeżeli należycie do takich osób, wspólne konto może być dla Was świetnym rozwiązaniem, ponieważ ma jednak więcej zalet niż wad.

Mamy nadzieję, że ten artykuł rozwiał wszelkie wątpliwości co do tego zagadnienia i pomoże Wam podjąć właściwą decyzję.